האדם הלך לעולמו, הכסף הוא שלי! לפי בית המשפט העליון לא! צוואתו של הנפטר היא זאת שתכריע של מי שייך הכסף.

קורה לא מעט שקרובים של אדם חולה או קשיש מצטרפים כשותפים לחשבון הבנק שלו. במקרה של פטירת אותו אדם, ומאחר שהקרוב שנשאר חי הינו שותף בחשבון, סבור אותו אדם כי כל הכספים שייכים לו באופן אוטומאטי, או לפחות מחצית מאותם כספים, וזאת עוד טרם הוצא צו ירושה בעניין המנוח.

בית המשפט העליון קבע לאחרונה כי לא כך הם פני הדברים, וכי יש צורך להוציא צו קיום צוואה או צו ירושה, ורק אז יהיה רשאי הבנק לשחרר את הכספים (ליורשים החוקיים כמובן). אם השותף בחשבון אינו יורש חוקי של המנוח – הוא לא יזכה לקבל דבר מהכספים.

במחשבה ראשונה הדבר נוגד את ההגיון, שכן אותו אחד שנשאר בחיים הינו שותף מלא (לכאורה) בחשבון. אולם בית המשפט עושה הפרדה בין שני מצבים: מצב ששני השותפים היו שותפים בחשבון כבר מיום "היוולדו" של חשבון הבנק, לבין מצב בו השותף שנותר חי הצטרף מאוחר יותר. רק במצב הראשון יוכל אותו שותף לקבל מיידית מחצית מהכספים בחשבון.
במצב השני – החשבון יוקפא, עד שהבנק יקבל צו ירושה או צו קיום צוואה המורים לו למי להעביר את הכספים.

לא יעזרו הסברי אותו אדם שנשאר חי בפני פקידי הבנק, כי הוא שותף בחשבון. גם סעיף "אריכות ימים" לא יעזור.

הרציונל של פסיקת בית המשפט העליון היא למעשה כיבוד רצון המת. בית המשפט רואה חשיבות גדולה בעשיית צוואה. בית המשפט לא מוכן להסכים עם הטענה, שאם למנוח היו כספים רבים במשך שנים רבות בחשבון, אזי רק עצם צירוף שותף בחשבון מעניקה את כל הכספים הללו אוטומטית לאותו שותף. בית המשפט גם מזכיר את ההלכה הישנה הקובעת כי אדם אינו רשאי להעניק מתנות שתהיינה בתוקף רק לאחר מותו.

המסקנה מפסיקת בית המשפט העליון הינה כי לצורך השגת יציבות וודאות על אדם לערוך צוואה המבהירה מפורשות מה רצונו בקשר לכספים שלו לאחר מותו. מעבר לכך, שותפים בחשבון יודעים עתה שלא יעזרו התחנונים בפני פקידי הבנק – הבנק לא ישחרר כספים משמעותיים לשותף (למעט סכומים סבירים כגון לצורך הוצאות קבורה, הלוויה וכו' עבור המנוח).

התקשרו עכשיו להתייעצות
דילוג לתוכן