כתובה

אנו פוגשים את הכתובה בכל שמחת חתונה. כולנו מכירים כבר את הטקס: הרב המקדש יושב עם החתן הנרגש ועם אביו, יחד עם החותנת הטרייה, אימה של הכלה, וכולם מצפים לראות מהו הסכום שייכתב לאשה בכתובה. בטקס החתונה הפכה הכתובה למעין גימיק שאולי מלמד על גובה אהבתו של הגבר לכלתו הטרייה. ככל שהסכום גבוה יותר, כך האהבה עזה יותר. אולם בפועל רבים שוכחים שהכתובה היא כמו צ'ק אשר יתכן ויבוא יום והכלה תגיש אותו לגבייה.

הכתובה מהווה המסמך הדתי-משפטי אשר קושר בין בני הזוג ובעיקר מכריז על חובותיו של הבעל כלפי אשתו במהלך חיי הנישואין: על בסיס הכתובה חייב הבעל לזון את אשתו, לכלכלה ולפרנסה, לדאוג לבריאותה לקורת גג ולכל צרכיה. החלק המתייחס לסכום הכתוב בכתוב עוסק בשאלה בכמה על הבעל לפצות את האשה אם ירצה לגרש אותה.

הרעיון בכתיבת הסכום היה בין היתר לא להקל על בעל לגרש את אשתו. באופן טבעי הרעיון נבע מגישה ששאפה לא לאפשר פירוק נישואין בקלות יתר. ואכן בדת היהודית לא ניתן להתגרש ללא הסכמה (זאת בניגוד לנהוג במדינות מערביות אחרות), ובהיעדר הסכמה –  יש צורך בהחלטה של דיינים המחייבת להתגרש.

בעל שדורש גט מאשתו ללא הסכמתה יחוייב בתשלום הסכום הנקוב בכתובה. אולם יש מקרים חריגים. מתי לא יחוייב הבעל בתשלום? להלם רשימת מקרים חלקית: אם האשה בגדה עם גבר אחר, לא ישלם הבעל כתובה. מקרה אחר: אם לזוג הצטבר רכוש במהלך הנישואין אשר שוויו עולה על גובה הכתובה, לא תקבל האשה את כתובתה כי היא בעצם מקבלת את שווי הכתובה באמצעות זכייתה במחצית הרכוש של הצדדים. ייתכנו גםמקרים בהם יוכח לדיינים שהאשה תרמה בהתנהגותה לגירושין ואז יהיה הבעל פטור מהכתובה, כולה או חלקה.

קיימים מקרים קיצוניים אשר גם בהם יקבל הבעל פטור מכתובה. למשל, אם הבעל רצה להתפאר ערב חתונתו וכתב סכום מופרך, נניח 5,555,555 ₪ כאשר ברור שלאיש אין סכומים כאלה והוא אינו יכול להשיגם, גם אז יקבל הבעל "הנחה" משמעותית ולא יידרש לשלם את הסכום המופרך המקורי.

אם את רוצה להגיש תביעה לכתובה או אם נתבעת לשלם כתובה, התקשר אלינו עכשיו 03-6132339 לקבלת ייעוץ ראשוני בסוגייה.

למידע נוסף צרו קשר עכשיו

It seems we can't find what you're looking for.
התקשרו עכשיו להתייעצות דילוג לתוכן